ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 1884

تاریخ » ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

آیاتی از قرآن کریم
آیاتی از قرآن کریم

همانا آنرا قرآن عربی فرستادیم تا در آن تعقل کنید(یوسف/12)

?